پلانک پایکس حرکتی بسیار سازنده

حرکت پلانک پایکس (Plank Pikes) را در جدول برنامه تمرینی خود جای داده تا قدرت عضلات کُر (Core) شامل «سرینی، کفل، شکم، کف لگن و کمربند شانهای» و همچنین ثبات ستون فقراتتان بهبود بخشیده شود