چگونه پیرسینگ بینی رو تمیز کنید

چجوری پیرسینگ بینی رو تمیز کنید؟

پیرسینگ بینی روشی عالی برای بیان حس فردیت شماست تمیز نگه داشتن پیرسینگ بسیار مهم است و در غیز این صورت ممکن است بهبودی به تاخیر بیوفتد یا ممکن است دچار عفونت شود خوشبختانه پیرسینگ بینی زمان کمی لازم داره برای اینکه تمیز بکنید بنابراین هیچ بهونه ای برای تمیز نکردنش وجود ندارد