ورزش

2023 مستر المپیا درک اول شد و هادی چوپان دوم شد-همراه با عکس

هادی چوپان دوم شد
قهرمان مستر المپیا 2023
قهرمان مستر المپیا 2023

10 تای برتر مستر المپیا

قهرمان مستر المپیا 2023
قهرمان مستر المپیا 2023
  • اولین نفر – Derek Lunsford ($400,000)
  • دومین نفر – Hadi Choopan ($150,000)
  • سومین نفر– Samson Dauda ($100,000)
  • چهارمین نفر – Brandon Curry ($40,000)
  • پنجمین نفر – Andrew Jacked ($35,000)
  • Sixth Place – Hunter Labrada
  • Seventh Place – Michal Krizo
  • Eighth Place – Tonio Burton
  • Ninth Place – Regan Grimes
  • Tenth Place – Charles Griffen

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *