بیوگرافی ورزشکاران

فرانکو کلمبو

فرانکو کلمبو؛ کوتاه قدترین مسترالمپیای تاریخ

قهرمان 2 دوره مسترالمپیا دارنده یکی از بهترین عضلات سینه تاریخ بود
فرانکو کلمبو؛ کوتاه قدترین مسترالمپیای تاریخ
دلایل متعددی وجود دارد که فرانکو کلمبو را منحصر بفرد کرده. با قد 165 سانتیمتر، او کوتاه قدترین مسترالمپیای تاریخ بشمار می آید با تصاحب تندیس ساندو در سال 1976 و در سال 1981 در سن چهل سالگی.